Joomla Blog Template by Web Tutorial

خدمات

خدمات

شما میتوانید به عنوان یک زن و یا دخترمهاجرو یا مسلمان از خدمات ما بهره مند شده و در صورت ضرورت به همیاری و حمایت درمسائل مختلف به ما مراجعه نموده واز اطلاعات لازم برخوردارشوید به طور مثال.

در رابطه با مسائل اجتماعی  مانند سؤالات حقوقی.

اطلاعات در قسمت کاریابی.

اگر در محیط کار و یا در اماکن عمومی شاهد نژاد پرستی هستید.

اگر علاقه مند به ادامه تحصیل بوده و خواستار دریافت اطلاعات در این رابطه می باشید.

اگر مشکلات معاشرتی در محیط مدرسه و کودکستان فرزندانتان و یا در مراجعه به بیمارستان و یا ادارات دولتی دارید.

در صورت  نیاز به مشاور خانواده.

دسترسی به اطلاعات کافی برای تغذیه سالم.

 

تلاش ما بر این است که مهاجرین و مسلمانان را به جامعه پیوند داده و انها را در راه رسیدن به اهدافی مانند ادامه تحصیل و کاریابی حمایت نماییم.

ما زنان مهاجر و مسلمان موسسه خود را خود به شخصه بنا کرده و هدفمان کمک به  ایجاد برابری در جامعه، مشارکت و پیوند دادن زنان مهاجر و مسلمان در اجتماع می باشد.

ما کوشش می کنیم تا صلاحیت و توانایی های زنان مهاجر و مسلمان را به جامعه معرفی کنی.

ما مشوق یکدیگر درعرصه های گوناگون هستیم. ما به خوبی درک میکنیم که  آزادی ابراز هویت شرط اصلی پیوند در جامعه است.

پروژه دیگر ما به نام رحمه است که یک پروژه صحی ،اجتماعی می باشد و شما را در شفاخانه، معاینه خانه،ادارات دولتی و... همراهی میکند .

شما میتوانید از کورسهای زبان آلمانی ما ، جلسات متعددی که در مورد مسائل مهم مربوط به مهاجرین به مانند اسلام ، زنان، سلامتی، برابری و حقوق بشر تشکیل میگردد.

 

چنانچه مایل به کسب اطلاعات بیشتری در مورد پروژه رحمه میباشید به لینک ذیل مراجعه کنید رحمه